Фото - Dawny swiat miasta Buska (lacznosc miasta z zagranica)

 
Dawny swiat miasta Buska (lacznosc miasta z zagranica)
O łącznikach naszego kraju z Poland

Люди и события

1 2 3 4 5 6 7


543 x 357
ludzie z Buska

Rok 1941 - I Komunia Św. w Kościele Św Stanisława w Busku w srodku , od lewej dyr. St.Grabowski , Ks.Adamiuk , Ks. Studlik i nauczycielka Kwiatkowska.
Foto A.Zabuski

6812 x 4237
ludzie z Buska

Rok 1930 - I Komunia Św. w Kościele Św Stanisława w Busku w srodku Ks. Studlik i nauczycielka .........
Foto Marij Fruhauf

1280 x 846
1908 Busk. Pocztówka

Uroczystość religijną w okolicy kościoła św. Stanisława w Busku? Jolanta Kucharska-Pucyk z Tomkiewiczów

2217 x 3289
Ks. Studlik

Foto Marij Fruhauf

1219 x 1864
Dawny swiat miasta Buska (lacznosc miasta z zagranica)


2052 x 3186
Dawny swiat miasta Buska (lacznosc miasta z zagranica)


642 x 453
Ludzie z Buska

Rok 1942 - Powinszowanie imienin Dyr Szkoły Stanisława Grabowskiego, w srodku Dyr. szkoly St.
Grabowski.
Foto T.Cwen

548 x 391
Ludzie z Buska

Rok1942 - 4ta klasa Szkoly Powszechnej - koedukacyjnej w Busku.
Foto T. Cwen

437 x 256
Ludzie z Buska/Chlopcy z Niemieckiego Boku/

Busk 1941rok , siedza od lewej : Bolek Bryk , Adolf Zabuski Zygmunt Bryk , Marian Daniluw i Zygmunt Kler - Adolf Zabuski mieszka we Wroclawiu , pisze historie Buska i jest pasjonatem swojego rodzinnego miasta.
Foto A.Zabuski

571 x 820
Busk . Marzec 1943. Dziewczeta z Niemieckiego Boku

Antonina Szubka / z.d. Cwen /, Lidia Fedorska i Janina Podhalicz.
Foto T.Cwen.

1511 x 987
Dawny swiat miasta Buska (lacznosc miasta z zagranica)

3 od prawej Julia Bielecka z Szymańskich
Foto Pani Teresy Lubas – Bielecka z Szymańskich

1004 x 1660
Dawny swiat miasta Buska (lacznosc miasta z zagranica)

Bracia Szymańscy Fotograf L. Hauslinger Busk za kościołem
Foto Pani Teresy Lubas – Bielecka z Szymańskich

1044 x 1648
Dawny swiat miasta Buska (lacznosc miasta z zagranica)

Julia Bielecka Szymańska i Henryk Bielecki
Foto Pani Teresy Lubas – Bielecka z Szymańskich

1684 x 1064
Dawny swiat miasta Buska (lacznosc miasta z zagranica)

1930 rok. Busk. Klasa czwarta
Foto Pani Teresy Lubas – Bielecka z Szymańskich

1684 x 1064
Dawny swiat miasta Buska (lacznosc miasta z zagranica)

Mietka Bielecka Wycieczka do Drohobycza i Borysławia
Foto Pani Teresy Lubas – Bielecka z Szymańskich

1657 x 1117
Dawny swiat miasta Buska (lacznosc miasta z zagranica)

Rok ok. 1930 klasa Mieci Bielecjiej
Piersza od lewej strone siedzie Maria Fruhauf
Foto Pani Teresy Lubas – Bielecka z Szymańskich

1331 x 989
Dawny swiat miasta Buska (lacznosc miasta z zagranica)

Rok 1928-1929. Busk
Foto Pani Teresy Lubas – Bielecka z Szymańskich

1419 x 1033
Dawny swiat miasta Buska (lacznosc miasta z zagranica)

4/Siedzi Katarzyna Szymanska Rodzina Bieleckich
Foto Pani Teresy Lubas – Bielecka z Szymańskich

1 2 3 4 5 6 7


ААААААААА