Віра Іларіонівна Свєнціцька

 

Віра Іларіонівна Свєнціцька

український мистецтвознавець, дочка українського філолога-славіста й мистецтвознавця Іларіона СвєнціцькогоВіра Іларіонівна Свєнціцька

– український мистецтвознавець, дочка українського філолога-славіста й мистецтвознавця Іларіона Свєнціцького.
Народилася 28 серпня 1913 року у Львові.У 1938 році закінчила Львівський університет,пов”язавши все своє подальше творче життя з Національним музєєм у Львові (після 1939 року – Львівський музей українського мистецтва).Здійснила велику роботу з наукового описання,атрибуції та характеристики експонатів музею,стану та реставрації пам”ятки.Її описання стали взірцями для музейних працівників і музеє- знавців.Дослідниця розробила концепцію формування музейної експозиції та методику музейної справи.
Перу В.Свєнціцької належить чимало мистецтвознавчих розвідок.Уже перша її значна праця „Різьблені ручні хрести” (1939) дістала схвальну оцінку науковців.
1966 р. з”явилося одне з головних досліджень В.Свєнціцької „Іван Руткович і становлення реалізму в українському малярстві XVII ст.”,в якому вона розглядає творчість українського майстра на тлі загальноєвропейського художнього процесу,що на той час було новим підходом в українському мистецтвознавстві.
В.Свєнціцька брала участь у створенні комплексної праці „Історія українського мистецтва”(т.2,К.,1967),в якій узагальнила результати досліджень творчості галицьких іконописців жовківського осередку,майстрів
із с.Судова Вишня,львівського кола та ін.Значним творчим здобутком стала книжка „Спадщина віків.Українське малярство XIV – XVII ст.” – останнє прижиттєве видання дослідниці.У праці глибоко висвітлено творчість Ф.Сеньковича, М.Петраховича , І.Рутковича , І.Кондзелевича й багатьох маловідомих українських митців доби Ренесансу та бароко.
В альбомі „Український середньовічний живопис” дослідниця переконливо довела,що спадщина Давньої Русі була міцною підвалиною для формування українського мистецтва.
Остання книжка , у створенні якої брала участь В.Свєнціцька , - альбом „Ураїнське народне малярство XII – XX ст.” (К.,1991) – побачила світ уже після її смерті . В цьому виданні чи не вперше у вітчизняному мистецтвознавстві простежено взаємодію професійного і народного малярства , їх взамовплив і оригінальний симбіоз. Ця робота , виконана на високому науковому й технічному рівні , дає змогу по – новому побачити українське народне малярство як глибоке та багатогранне явище .
Проте науковий шлях В.Свєніцької не завжди був легкий . Свого часу за звинуваченням в „українському буржуазному націоналізмі” її було заарештовано , а її праці потрапляли до спецсховищ . У 1948 – 55 рр. була репресована , заслана.
Все своє життя Віра Свєнціцька , донька нашого земляка , вченого і прдовжувачка його справи , працювала у Національному музеї у Львові.
Померла 25 травня 1991 року.
В 1995 році нагороджена (посмертно) Державною премією ім.Т.Шевченка за альбом „Українське народне малярство XIII – XX ст.Світ очима народних митців” .

ЛІТЕРАТУРА

1. Бойківщина [Текст] : історико – етнографічне дослідження / П.М.Жолтовський, Р.В.Чугай, Р.Ф.Кирчів, М.І.Моздир; відп. Ред. Ю.Г.Гошко.
- К.: Наук. думка,1983. – 304 с.
2. Віра Свєнціцька : Життя, посвячене музеєві
[Текст] / упоряд. Л.Коць – Григорук. – Л.:Стрім,
1995. - 83 с. з фотографіями.
3. Львівський музей українського мистецтва
[Текст] : путівник / упоряд. В.Є.Арофінін. – Л.:
Каменяр,1978. – 68с.: іл.
4. Павлик В. Подвижниця [Текст] / Володимир
Павлик // Воля народу. – 1996р. – 1 червн. – С.2
5. Свєнціцька Віра Іларіонівна [Текст] / Словник
митців – педагогів України у світі (1850 – 1950 рр.). – Л.: Українські технології, 2002. – С.83
6. Свєнціцька Віра Іларіонівна [Текст] :
[біографічний нарис] / Шевченківські лауреати,
1962 – 2000:енцикл. довід./ авт.- упоряд.
М.Г.Лабінський; вступ. слово І.М.Дзюби. – К.:
Криниця, 2001. - С. 467 – 468.: портр.
7. Свєнціцька Віра Іларіонівна [Текст] :[український
мистецтвознавець]/ Провідники духовності в Україні: довідник/ за ред. І.Ф.Кураса. – К.: Вища шк., 2003. – С.744 – 745.
8. Свєнціцька В.І., Сидор О.Ф. Спадщина віків
[Текст]: укр. малярство XIV – XVIII ст. у музейних колекціях Львова / Свєнціцька В.І.,
Сидор О.Ф.; худож. Б.Р.Пікулицький. – Л.: Каменяр, 1990 – 72с.: іл., 64 арк.іл.
9. Свєнціцькі [Текст]//Митці України: енцикл. довідн./
упоряд.: М.Г.Лабінський, В.С.Мурза; за ред. А.В.Куд-
рицького. – К.: УЕ, 1992. – С.517


Создан 28 мар 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
ААААААААА