Fotograf Marian Krukowski

 

Fotograf Marian Krukowski

Про відомого буського фотографа. Спогади старшого сина Казимира Круковського 

     W opracowaniach na temat Buska nie ma informacji kto zajmował się dokumentowaniem bieżących wydarzeń. Wymienia się bardzo wielu rzemieślników zapominając o fotografach. Istnieje wiele fotografii z lat trzydziestych i wcześniejszych, ale nie wiadomo kto je wykonywał. Z początków XX wieku znamy z imienia i nazwiska ponad 50 fotografów we Lwowie.

      A w Busku…

      Można jedynie spotkać informację o L. Hauslingerze, który mieszkał za kosciołem. Na Niemieckim Boku fotografią zajmowała się rodzina Angielskich.

      W latach 1942-1944 ludzi i historię Buska uwieczniał na fotografiach Marian KRUKOWSKI. Dowodem tego są imienne pieczątki na rewersach zachowanych zdjęć (na przykład z pogrzebu M.Strutyńskiego w roku 1943).

 

 

 

        Wśród rodzinnych pamiątek ocalało wiele dokumentów i zdjęć. Zaginęły  negatywy, które byłyby dokumentalnym obrazem  Buska z przed wielu lat.

        Marian KRUKOWSKI urodził się w roku 1912 w Stronibabach jako syn Apolinarego i Teodozji  zd. Kuckiej.